Actualitate
A început admiterea la Universitatea din Craiova

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 2860 locuri la licență-buget și 1720 locuri-buget la master. La taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 2720 de locuri cu taxă la licenţă şi 1658 locuri cu taxă la master, la una dintre cele 12 facultăţi ale Universităţii.

Astfel, Facultatea de Teologie Ortodoxă a început procedura de admitere de pe 1 iulie. De pe 6 iulie, încep înscrierile: Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Ştiinţe Sociale, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea de Agronomie şi Facultatea de Horticultură. De pe 7 iulie, începe procedura de admitere Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, iar de pe 9 iulie candidaţii îşi pot aplica la Facultatea de Drept şi la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Facultatea de Litere va începe înscrierea pe 13 iulie. Admiterea se realizează pe baza mediei de la bacalaureat, cu excepţia profilurilor vocaţionale (Muzică, Teatru, Cinematografie şi media).    

Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta şi anul acesta pentru unul dintre cele 91 de locuri licenţă-buget destinate special lor.

Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 95 de programe de licență și 85 de programe de master, repartizate pe șase domenii fundamentale de ierarhizare existente în acest moment la nivel național. Şi oferta educațională pentru formare continuă este substanțială, incluzând 36 de programe postuniversitare și 13 programe de conversie. 

Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.

Universitatea din Craiova se numără printre cele mai importante instituţii organizatoare de doctorat din România: 27 de domenii și 145 de conducători de doctorat afiliați şcolilor doctorale.

Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum și parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.

Toate informaţiile pot fi accesate pe site-ul instituţiei, www.ucv.ro şi pe paginile facultăţilor.

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei

„Clar, cartele electronice RAT nu vor fi disponibile la toate punctele din Craiova pentru că, de exemplu, în unele zone, ni se sparge toneta și de două ori pe seară.  Vor fi disponibile în zonele centrale, cu trafic, ca să ne protejăm și noi”- Sorin Manda, City Manager. 

© Copyright 2008 - 2020 Lupa. Toate drepturile rezervate.