Actualitate
AJOFM Dolj: 17.131 șomeri înregistrați în martie

Rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,44 % corespunzătoare unui număr total de 17.131 şomeri, din care 7.145 femei. Din totalul de 17.131 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 1.992 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 15.139  erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.653  șomeri provin din mediul rural și 2.478 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

17.131

< 25 ani

1.398

între 25-29

861

între 30-39

2.962

între 40-49

4.960

între 50-55

3.399

peste 55 ani

3.551

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (38.7 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (27 %), iar 20.5 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.5 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2.3 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 10.912 persoane foarte greu ocupabile, 4.454 greu ocupabile,1.122 mediu ocupabile, iar 643 sunt persoane ușor ocupabile. 

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.