Actualitate
AJOFM Dolj: 6.79 % rata şomajului înregistrat în luna ianuarie

La sfârșitul lunii ianuarie 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,79 % corespunzătoare unui număr total de 18.067 şomeri, din care 7.504 femei.

Din totalul de 18.067 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.230 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 15.837 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.325 șomeri provin din mediul rural și 2.742 sunt din mediul urban. Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.9 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (27.7 %), iar 21.6 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.8 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.488 persoane foarte greu ocupabile, 4.585 greu ocupabile,1.211.

Cât face 2+34?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.