Actualitate
AJOFM Dolj: 6,82% rata șomajului în luna aprilie

18.140 de persoane fără loc de muncă erau înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, la sfârșitul lunii aprilie 2020. 

La sfârșitul lunii aprilie 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,82 % corespunzătoare unui număr total de 18.140 şomeri, din care 7.876 femei.

Din totalul de 18.140 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.996 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 15.144  erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 14.941  șomeri provin din mediul rural și 3.199 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

18.140

< 25 ani

1.621

între 25-29

1.061

între 30-39

3.620

între 40-49

5.427

între 50-55

3.513

peste 55 ani

2.898

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.4 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (26.8 %), iar 21.5 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 11.5 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2.8 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.921 persoane foarte greu ocupabile, 4.454 greu ocupabile,1.122 mediu ocupabile, iar 643 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii aprilie 2020 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro / AJOFM Dolj , secțiunea Programe, strategii, statistici.

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.