Actualitate
AJOFM Dolj. 6.89% rata șomajului în luna noiembrie 2020

La sfârșitul lunii noiembrie 2020, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6.89 % corespunzătoare unui număr total de 18.343  şomeri, din care 7.964 femei.

Din totalul de 18.343 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 3.185 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 15.158  erau șomeri neindemnizați.

În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.140 șomeri provin din mediul rural și 3.203 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

18.343

< 25 ani

1.907

între 25-29

951

între 30-39

3.097

între 40-49

5.207

între 50-55

3.637

peste 55 ani

3.544

 

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.7 %), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (25.8 %), iar 23.4 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 11.3 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1.8 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:12.356 persoane foarte greu ocupabile,4.419 greu ocupabile,996 mediu ocupabile, iar 572 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii noiembrie 2020 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro / AJOFM Dolj , secțiunea Programe, statistici.

Cât face 2+34?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.