Actualitate
ANCPI a inițiat licitația pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a inițiat o procedură de licitație deschisă pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritoriale (UAT), din 30 de județe. Lucrările de cadastru general sunt finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). Printre acestea se numără și 22 comune din județul Dolj.

ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației (MLPDA), a publicat astăzi, 19 iunie 2020, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice 
(SEAP), anunțul cu numărul CN1021959 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat 
de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor Etapa 3 - 246 UAT- uri. 
Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional 
Regional - Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.
Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. 
Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 246 de loturi este de 1.832.739 de hectare.
Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot pentru o perioadă de 
24 de luni. Valoarea totală estimată este de 354.461.591 de lei (fără TVA).
Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), cu nr. 2020/S 118-
286720, astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din țară sau 
din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea 
ofertelor este 27 iulie 2020.
Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a 
proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de 
cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare 
sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea 
totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri 
externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro - cofinanțare de la 
bugetul de stat.
Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de 
prioritizare: 
 localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în 
Master Planul General de Transport al României;
 localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii în cadrul altor programe;
 localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind 
accesul informal la proprietate. 
Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a 
sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând 
http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.

Lista UAT-urilor din județul Dolj

pentru care a fost inițiată procedura de licitație privind achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor:

 

 

Denumire UAT

1

ALMĂJ

 

2

AFUMAŢI

 

3

AMĂRĂŞTII DE JOS

 

4

BISTREŢ

 

5

CALOPĂR

 

6

CÂRCEA

 

7

CERĂT

 

8

CETATE

 

9

COŞOVENI

 

10

COŢOFENII DIN FAŢĂ

 

11

GHERCEŞTI

 

12

GIURGIŢA

 

13

IŞALNIŢA

 

14

MALU MARE

 

15

NEGOI

 

16

RADOVAN

 

17

RAST

 

18

SILIŞTEA CRUCII

 

19

TESLUI

 

20

ŢUGLUI

 

21

URZICUŢA

 

22

VALEA STANCIULUI

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.