Actualitate
Bratovoești are propriul de serviciu de evidență a persoanelor

Locuitorii comunei Bratovoești vor avea la dispoziție începând cu 11 decembrie propriul serviciu de evidenţă a persoanelor. Cei interesați vor putea obţine actele de identitate chiar în localitatea lor de domiciliu, de la sediul serviciului de evidenţă care va funcţiona în comuna Bratovoești, sat Bratovoești, nr.354A, judeţul Dolj. Programul de funcţionare al serviciului va fi zilnic de luni până vineri, între orele 08 30 -16 30 , în ziua de miercuri programul prelungindu-se până la ora 18 30 .

Prin deschiderea acestui serviciu de evidenţă a persoanelor, este facilitat accesul celor peste 3200 cetăţeni din comuna Bratovoești la obţinerea unui nou act de identitate, se contribuie la diminuarea cheltuielilor acestora, la micşorarea timpului de aşteptare pentru eliberarea unui alt act de identitate, dar şi la diminuarea numărului persoanelor care din diverse motive continuă să păstreze acte de identitate cu valabilitate expirată sau nu îşi oficializează adresa de domiciliu în concordanţă cu modificările adoptate de autorităţile publice locale. Începând cu această dată, populaţia judeţului Dolj este deservită pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă de un număr de 52 de servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor deschise în tot atâtea localităţi. Această realizare a autorităţii locale a fost sprijinită şi coordonată de către Consiliul Judeţean Dolj, atât direct prin adoptarea actului administrativ de modificare a arondării populaţiei, concretizat prin hotărârea nr.192 din data de 26.09.2019, cât şi prin intermediul Directiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj, instituţie care coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Dolj. Reamintim celor interesati care sunt documentele ce trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea unui act de identitate: actul de identitate vechi (dacă îl mai deţin), certificatul de naştere şi după caz, cel de căsătorie ori hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorţ, actul pentru spaţiul de locuit. Contravaloarea actului de identitate (7 lei-cartea de identitate sau 1 leu-cartea de identitate provizorie) va fi achitată la casieria Primăriei Bratovoești. În situaţia în care solicitanţii nu pot prezenta unul din documentele de stare civilă sau nu pot face dovada unei adrese de domiciliu, cererile vor fi soluţionate prin eliberarea de cărţi de identitate provizorii cu termen de valabilitate de un an de zile. În cazul copiilor minori care solicită eliberarea unui act de identitate este obligatoriu ca aceştia să fie însoţiţi de unul din părinţi sau reprezentantul legal (dacă este cazul). Pentru informaţii suplimentare sau alte detalii, cei interesaţi se pot adresa Primăriei Bratovoești – e- mail: Bratovoești@cjdolj.ro, tel: 0251371420. sau Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj – e-mail contact @evidentadolj.ro , tel: 0351437039, fax:0251421624.

Câţi ani are o persoana care isi serbeaza majoratul?
Declaraţia zilei

„Clar, cartele electronice RAT nu vor fi disponibile la toate punctele din Craiova pentru că, de exemplu, în unele zone, ni se sparge toneta și de două ori pe seară.  Vor fi disponibile în zonele centrale, cu trafic, ca să ne protejăm și noi”- Sorin Manda, City Manager. 

© Copyright 2008 - 2020 Lupa. Toate drepturile rezervate.