Actualitate
Creșterea eficienței energetice pentru sediul Poliției Oraș Filiași

La data de 12 octombrie a.c., la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, au fost semnate contractele de proiectare și execuție pentru lucrările de intervenție, respectiv servicii de consultanță în domeniul managementului de proiect privind realizarea obiectivului de investiții: Creșterea eficienței energetice și gestionarea eficientă a energiei pentru sediul Poliției Oraș Filiași și Secția 15 Poliție Rurală Filiași.  

 

Proiectul face parte din Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădiri publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice.

Valoarea totală a proiectului este de 3.749.022,68 lei, iar perioada de implementare este de 42 de luni.

 

Obiectivele specifice ale proiectului de investiţie ce urmează a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt:

  • Creşterea eficienţei energetice a imobilului, inclusiv a sistemelor de iluminat;
  • Utilizarea surselor regenerabile de energie, în vederea completării necesarului de energie a clădirii şi reducerea consumurilor de energie obţinute din combustibili fosili;
  • Reabilitarea instalaţiilor electrice, termice, climatizare şi producere a apei calde menajere.
La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.