Actualitate
Peste 1.000 de profesori doljeni susţin mâine examenul de Titularizare

Mâine, 11 iulie 2018, va avea loc concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2018.

În județul Dolj s-au înscris 1111 candidați pentru a participa la acest concurs.

Concursul se va desfășura în cele patru centre de examen constituite la nivelul județului Dolj:

  • Liceul ”Charles Laugier” Craiova

  • Colegiul Tehnic Energetic Craiova

  • Liceul Tehnologic ”George Bibescu” Craiova

  • Colegiul Național Pedagogic ”Ștefan Velovan” Craiova

Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt:

  • Educatoare/institutor pentru învățământul preșcolar/profesor pentru învățământul preșcolar – 8 posturi;

  • Muzica instrumentală – 19 posturi;

  • Invățător/Institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar – 5 posturi;

  • Educație fizică și sport – 3 posturi.

Afișarea rezultatelor inițiale se va face în data de 17 iulie.

Înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare – 17-18 iulie 2018.

Rezolvarea contestațiilor –  18-23 iulie 2018

Comunicarea rezultatelor finale – 24 iulie 2018

Repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art. 53 alin. (8) din metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare -  25 iulie 2018.

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei

"Este o dată pe care clubul a avansat-o, este dorința lor. Să nu uităm că au mai fost date, și cu 29, și cu 24, și cu 25, dar nu sunt o certitudine" - Mihail Genoiu, primarul Craiovei 

© Copyright 2008 - 2019 Lupa. Toate drepturile rezervate.