Administraţie
Soarta Business Center Sud Craiova, decisă cu forța de unul dintre viceprimarii craioveni

Reprezentanții Primăriei Craiova pare că și-au făcut un obicei din a decide activitatea instituțiilor din subordinea Consiliului Local Municipal Craiova fără a consulta consilierii locali. Ba mai mult, deciziile Executivului craiovean nu sunt supuse aprobării consiliilor de administrație.

O situație în acest sens se regăsește la RAADPFL Craiova, unde unul dintre viceprimarii Craiovei a transmis o hârtie prin care își asumă anularea documentelor unei licitații publice ce afectează atât activitatea derulată la Business Center Sud Craiova, dar și bugetul acestei regii din subordinea Consiliului Local Municipal Craiova.

În luna august, conducerea RAADPFL Craiova a efectuat demersurile de a scoate la licitație nouă spații de birou aflate în incinta clădirii Business Center Sud Craiova, clădire realizată din fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri. Înainte cu puțin timp de publicarea anunțului de licitație publică, la RAADPFL Craiova ajunge o hârtie semnată de unul dintre viceprimarii Craiovei prin care se menționează că nu mai este necesară licitația și nu se vor mai ocupa aceste spații, deși scopul proiectului de finanțare este acela de a veni în sprijinul afacerilor “prin asigurarea de condiții optime necesare dezvoltării culturii antreprenoriale la nivelul zonei metropolitane Craiova”. Ciudat este cum edilul a semnat această hârtie deși cel care decide soarta activității derulate în această clădire este Consiliul Local Municipal Craiova care a votat contractul de asociere nr. 14271/10.08.2017, prin care RAADPFL Craiova are obligația să închirieze în mod permanent a acestor spații până la data de 10.08.2022, scopul fiind crearea de noi locuri de muncă.

 

Ce s-a votat, ce s-a dirijat”

Conform contractului de asociere între Municipiul Craiova și RAADPFL Craiova, drepturile Executivului sunt: “să ceară, în cazul expirării duratei contractului sau a rezilierii acestuia din orice cauză, restituirea folosinţei bunului cu care a contribuit la asociere; să fie informat cu privire la beneficii şi pierderi, prin Direcţia Economico – Financiară a Municipiului Craiova; să-i fie adusă la cunoştinţă, în cazul în care va solicita, evidenţa veniturilor şi a cheltuielilor aferente asocierii, prin Direcţia Economico – Financiară a Municipiului Craiova; să verifice starea imobilului şi modul de aplicare a derulării prezentului contract de asociere în privinţa angajamentelor asumate, prin Direcţia Patrimoniu”.

Tot în acest document, la capitolul drepturile RAADPFL Craiova, se menționează clar “să ia în mod liber orice măsuri pentru buna şi legala funcţionare a activităţii, cu respectarea prezentului contract, inclusiv stabilirea tarifelor de exploatare a imobilului, în conformitate cu politica de pret stabilită în cererea de finanţare; tariful de închiriere ce va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova va avea ca fundamentare un studiu privind stabilirea tarifului optim de închiriere a birourilor care să nu influenţeze în mod negativ indicatorii economico – financiari stabiliţi în cadrul analizei cost – beneficiu şi planului de afaceri anexă la contractul de finanţare nr. 3516/29.10.2012””, să încaseze contravaloarea chiriei rezultată din contractele încheiate cu terţii beneficiari conform destinaţiei imobilului, să încheie contracte de închiriere a spaţiilor cu destinaţia birouri create în cadrul Business Center Sud Craiova firmelor cu profil corespunzător Centrului, firme care deţin potenţial pentru excelenţă în afaceri, să monitorizeze performanţele firmelor locatare în promovarea excelenţei în afaceri”. Prin urmare, adresa emisă de unul dintre viceprimarii Craiovei se substituie unei decizii a Consiliului de Administrație a RAADPFL Craiova, dar și Consiliului Local Craiova, prelevându-se de motivul că a rămas o perioadă mică pentru închirierea acestor spații până la finalizarea termenului de monitorizare a activității derulată la acest obiectiv. Totodată, instituția care asigură implementarea proiectului, ADR SV Oltenia a solicitat RAADPFL Craiova să creeze anual prin închirierea spațiilor 15 locuri de muncă, chiar și în ultimul an de monitorizare. Numai că anul acesta, RAADPFL Craiova se află în situația de a nu îndeplini aceste condiții, având în vedere că 9 dintre cele 14 spații sunt libere, iar într-unul dintre birouri își desfășoară activitatea salariații RAADPFL Craiova, deși acest lucru nu este prevăzut în contractul de finanțare, fiind astfel schimbată destinația clădirii fără a fi supus această decizie votului consilierilor locali municipali craioveni.

Așa că ne întrebăm retoric ce se poate întâmpla în situația în care actul emis de viceprimarul ce se substituie unei decizii a Consiliului Local Municipal Craiova este reclamat la autoritățile competente cu monitorizarea implementării proiectelor cu finanțare europeană. Probabil specialiștii vor descoperi ceea ce consideră și agenții economici prejudiciați de decizia edilului: viceprimarul și-a depășit competențele și și-a umflat mușchii pe banii publici.

 

 

 

 

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.