Învăţământ
2.900 locuri la licență - buget și 1.670 locuri - buget la master la Universitatea din Craiova!

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 2900 locuri la licență-buget (din care 33 de locuri sunt destinate candidaţilor de etnire romă) și 1670 locuri-buget la master (din care 13 sunt destinate candidaţilor de etnire romă). Candidaţii au la dispoziţie şi 2917 locuri (la taxă) pentru studii de licenţă.

La taxă, Universitatea din Craiova le pune la dispoziţie candidaţilor 2890 de locuri cu taxă la licenţă, şi 1602, locuri-taxă la master. Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 96 de locuri licenţă-buget destinate special lor. Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 52 domenii de licenţă, iar la nivel de master, oferă pregătire în 42 de domenii.

Universitatea din Craiova se numără printre cele mai importante instituţii organizatoare de doctorat din România: 26 de domenii și 100 de conducători de doctorat afiliați şcolilor doctorale. Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum și parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.

 

Oferta educaţională a Universităţii din Craiova, sesiunea iulie 2018 (studii universitare de licenţă)

 

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Locuri la buget: 171

Locuri la taxă: 214

Perioada de înscriere: 12-25.07.2018

 

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ

Locuri la buget: 320

Locuri la taxă: 90

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

 

FACULTATEA DE DREPT

Locuri la buget: 235

Locuri la taxă: 483

Perioada de înscriere: 09-22.07.2018

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Locuri la buget: 470

Locuri la taxă: 412

Perioada de înscriere: 10-22.07.2018

 

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

Locuri la buget: 105

Locuri la taxă: 315

Perioada de înscriere: 9-18.07.2018

 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Locuri la buget: 154

Locuri la taxă: 126

Perioada de înscriere: 9 – 22.07. 2018

 

 

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ

Locuri la buget: 252

Locuri la taxă: 45

Perioada de înscriere: 9-24.07.2018

 

FACULTATEA DE LITERE

Locuri la buget: 312

Locuri la taxă: 330

Perioada de înscriere: 16-21.07.2018

 

FACULTATEA DE MECANICĂ

Locuri la buget: 310

Locuri la taxă: 180

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

 

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Locuri la buget: 70

Locuri la taxă: 90

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE*

Locuri la buget: 376

Locuri la taxă: 185

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

*chimie, fizică, informatică, matematică, geografie

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE**

Locuri la buget: 125

Locuri la taxă: 350

Perioada de înscriere: 9-22.07.2018

**istorie, relaţii internaţionale, sociologie, asistenţă sociale, ştiinţe politice, filosofie

 

ADMITERE LA FACULTATEA DE AGRONOMIE, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Specializări

Agricultură (învăţământ la zi): 55 locuri la buget şi 45 locuri cu taxă

Agricultură (IFR): 75 locuri cu taxă

Montanologie (învăţământ la zi): 27 locuri la buget şi 33 locuri cu taxă

Controlul şi expertiza produselor alimentare (învăţământ la zi): 32 locuri la buget şi 18 locuri cu taxă

Măsurători terestre şi cadastru (învăţământ la zi): 29 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Silvicultură (învăţământ la zi): 28 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

 

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 12-25.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 26.07.2018

Confirmarea locurilor: 26-27.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2018

Oportunităţi de carieră:

Absolvenții Facultății de Agronomie pot activa în management agricol, silvicultură, protecția plantelor, agricultură, ecologie, înbunătățiri funciare, controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, industria berii, industria vinului), poliția vamală, consultantă agricolă, irigații și ameliorarea solului, control vamal, agro-turism, protecția mediului, topografie și cadastru, fitofarmacie, industria alimentară, mecanizarea agriculturii, cercetare în agricultură, silvicultură, geodezie, topografie, expertiză în agricultură, alimentație, imobiliare, silvicultură, învăţământ.

Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/

 

 

ADMITERE LA FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE ŞI ELECTRONICĂ, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Specializarea Calculatoare (învăţământ la zi): 65 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Condiții de admitere: 70% nota obţinut la examenul scris (matematică). 30% nedia examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 19.07.2018

Confirmarea locurilor: 20-23.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2018

 

Specializarea Calculatoare (lb. en.): 65 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 19.07.2018

Confirmarea locurilor: 20-23.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2018

 

Specializarea Automatică şi informatică aplicată (învăţământ la zi): 80 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 19.07.2018

Confirmarea locurilor: 20-23.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2018

 

Specializarea Ingineria sistemelor multimedia: 40 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 19.07.2018

Confirmarea locurilor: 20-23.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2018

 

Specializarea Electronică aplicată (învăţământ la zi): 35 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 19.07.2018

Confirmarea locurilor: 20-23.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2018

 

Specializările Mecatronică (învăţământ la zi) şi Robotică (învăţământ la zi): 35 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 10-17.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 19.07.2018

Confirmarea locurilor: 20-23.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 23.07.2018

 

Oportunităţi de carieră prin Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică: programatori şi dezvoltatori software, arhitecţi de soluţii IT, proiectare și operare baze de date, asigurarea calităţii produselor software/hardware, automatică, controlul proceselor industriale, ingineria reglării automate, linii flexibile de fabricaţie, instalarea şi mentenanţa roboţilor industriali, electronică de mare putere, operatori infrastructură telecom, customer support, client service.

Toate informaţiile aici: http://www.ace.ucv.ro/

 

ADMITERE LA FACULTATEA DE DREPT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Specializările

Drept (învăţământ la zi): 168 locuri la buget şi 200 locuri cu taxă

Drept (IFR): 150 locuri cu taxă

Administraţie publică  (învăţământ la zi): 40  locuri la buget şi 60 locuri cu taxă

Administraţie publică ( Drobeta-Turnu Severin) (învăţământ la zi): 27 locuri la buget şi 73 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 09. 07.2018 – 22. 07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 23. 07.2018

Confirmarea locurilor: 24-27. 07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 27. 07.2018

Oportunităţi de carieră oferte de Facultatea de Drept: judecător, procuror, avocat, consilier juridic,  notar, executor judecătoresc, magistrat asistent, practician în insolvenţă, asistent judiciar, mediator, grefier cu studii superioare, funcţionar în administraţia publică, funcții de specialitate în instituțiile europene (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Consiliul Uniunii Europene ş.a.), cadru didactic în învățământul superior etc.

Toate detaliile aici: http://drept.ucv.ro/ .

 

 

ADMITERE LA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

 

Specializările

Administrarea afacerilor – Drobeta-Turnu Severin (învăţământ la zi):  19 locuri la buget şi 21 locuri cu taxă

Economia comerţului, turismului şi serviciilor (învăţământ la zi): 30 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Informatică economică (învăţământ la zi): 53 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Statistică şi previziune economică (învăţământ la zi): 20 locuri la buget şi 10 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la zi): 67 locuri la buget şi 23 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (ID): 50 locuri cu taxă

Contabilitate şi informatică de gestiune (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 24 locuri la buget şi 16 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ la zi): 33 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Economie şi afaceri internaţionale (învăţământ la zi)/ în limba engleză: 24 locuri la buget şi 6 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ la zi): 75 locuri la buget şi 15 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (ID): 50 locuri cu taxă

Finanţe şi bănci (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 23 locuri la buget şi 17 locuri cu taxă

Management (învăţământ la zi): 54 locuri la buget şi 26 locuri cu taxă

Management (ID): 125 locuri cu taxă

Management (învăţământ la zi) – Drobeta-Turnu Severin: 18 locuri la buget şi 22 locuri cu taxă

Marketing (învăţământ la zi): 30 locuri la buget şi 7 locuri cu taxă

Condiții de admitere: concurs de dosare. Media examenului de Bacalaureat – 100%

Perioada de înscriere: 10-22.07.2018

Afişarea rezultatelor parțiale: 23.07.2018

Confirmarea locurilor: 24-27.07.2018

Afişarea rezultatelor finale: 27.07.2018

Oportunităţi de carieră pentru absolvenţii Facultăţii de Economie şi Administrarea afacerilor: Finanțe, Bănci, Piața de capital, Contabilitate, Audit, Consultanță fiscală, Expertiză contabilă, Administrație publică centrală și locală, IT, Comerț, Turism, Servicii, Afaceri internaționale, Marketing.

Toate detaliile, aici: http://feaa.ucv.ro/one/index.php?lang=ro

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei

"Este o dată pe care clubul a avansat-o, este dorința lor. Să nu uităm că au mai fost date, și cu 29, și cu 24, și cu 25, dar nu sunt o certitudine" - Mihail Genoiu, primarul Craiovei 

Sondaj
Cine are dreptate în situația lui Gică Popescu?
Clubul are dreptate, Popescu este un simbol pentru Oltenia
Suporterii au dreptate, trădarea nu se iartă
© Copyright 2008 - 2019 Lupa. Toate drepturile rezervate.