Învăţământ
Admitere la licenţă şi master la Universitatea din Craiova

Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova organizează, în perioada 04.09 – 27.09.2017, admiterea pentru anul universitar 2017 – 2019 la licenţă şi master. 

Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum și parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 200 de universităţi din lume.
Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 55 domenii de licenţă, iar la nivel de master, oferă pregătire în 42 de domenii. 

FACULTATEA DE AGRONOMIE 
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ, CALCULATOARE  ŞI  ELECTRONICĂ
FACULTATEA DE DREPT
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ
FACULTATEA DE LITERE
FACULTATEA DE MECANICĂ
FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
FACULTATEA DE ŞTIINŢE
FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE

BURSE PENTRU STUDENȚII NOȘTRI
Bursele de performanţă 
Bursa de merit 
Bursa socială 
Bursă de ajutor social ocazional

Bursele speciale instituite doar la Universitatea din Craiova:
Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, cultural-artistică sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate. 
Bursa INCESA se acordă pentru activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate de studenţi. 

CAZARE
Universitatea din Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:
Campus Agronomie
Campus Mecanică 
Campus Electrotehnică
Campus Educaţie Fizică şi Sport
Găsiţi toate informaţiile pe www.ucv.ro; facebook.com/ucvro; youtube.com/user/UniversitateCraiova şi pe site-urile facultăţilor.

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei

"Este o dată pe care clubul a avansat-o, este dorința lor. Să nu uităm că au mai fost date, și cu 29, și cu 24, și cu 25, dar nu sunt o certitudine" - Mihail Genoiu, primarul Craiovei 

© Copyright 2008 - 2018 Lupa. Toate drepturile rezervate.