Învăţământ
Facultatea de Mecanică sărbătoreşte 40 de ani de la înfiinţare

Întrega comunitatea academică a Facultății de Mecanică din Craiova se află la ceas de sărbatoare aniversând 40 de ani de la înființare.

Pentru a marca evenimentul vor fi organizate mai multe manifestări

în perioada 12-14 iulie 2017, astfel:

 

       MIERCURI, 12 iulie 2017 - AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)

§         Conferință de presă – prezentare eveniment aniversar (ora 10:00)

                   JOI, 13 iulie 2017 - AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)

§         Mesaje ale oficialitățiilor și ale invitațiilor de onoare;

§         Prezentarea facultății;

§         Mesaje ale comunității academice (se prezintă de către decanul facultății sau prin reprezentanți);

§         Mesaje ale comunității socio-economice;

§         Festivitate de înmânare a diplomelor aniversare (profesori emeriți, diplome de excelență, diplome de onoare);

§         Vizite (Facultatea de Mecanică / Centrul INCESA) / Ateliere ale creației studențești

*       VINERI, 14 iulie 2017 — SALA ALBASTRA A UNIVERSITĂȚII (A.I.Cuza, nr. 13)

§      Decernare titlu de  Doctor Honoris Causa

În vara anului 1977, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 207 din 12 iulie, în cadrul Universităţii din Craiova a fost înființată Facultatea de Mecanică. Pe parcursul existenţei sale, entitatea noastră a cunoscut o evoluţie continuă, concretizată în diversificarea ofertei educaţionale, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, creşterea numerică şi calitativă a corpului didactic și a numărului de studenţi.

 Astfel, la ceas aniversar, răspunzând cerințelor unui învățământ superior modern, în instituția noastră există specializări de anvergură care se constituie într-un sistem educațional integrat (licență – masterat – doctorat), caracterizat prin flexibilitate şi profesionalism, având un impact remarcabil pe piața muncii, acoperind domenii de studii în: Ingineria Autovehiculelor, Inginerie Industrială, Ingineria Transporturilor, Inginerie Civilă, Ingineria Mediului, Inginerie Marină și Navigație, Inginerie și Management, respectiv Ingineria Materialelor.

Cât face 2+34?
Declaraţia zilei

"Este o dată pe care clubul a avansat-o, este dorința lor. Să nu uităm că au mai fost date, și cu 29, și cu 24, și cu 25, dar nu sunt o certitudine" - Mihail Genoiu, primarul Craiovei 

© Copyright 2008 - 2018 Lupa. Toate drepturile rezervate.