Învăţământ
Facultatea de Mecanică sărbătoreşte 40 de ani de la înfiinţare

Întrega comunitatea academică a Facultății de Mecanică din Craiova se află la ceas de sărbatoare aniversând 40 de ani de la înființare.

Pentru a marca evenimentul vor fi organizate mai multe manifestări

în perioada 12-14 iulie 2017, astfel:

 

       MIERCURI, 12 iulie 2017 - AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)

§         Conferință de presă – prezentare eveniment aniversar (ora 10:00)

                   JOI, 13 iulie 2017 - AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)

§         Mesaje ale oficialitățiilor și ale invitațiilor de onoare;

§         Prezentarea facultății;

§         Mesaje ale comunității academice (se prezintă de către decanul facultății sau prin reprezentanți);

§         Mesaje ale comunității socio-economice;

§         Festivitate de înmânare a diplomelor aniversare (profesori emeriți, diplome de excelență, diplome de onoare);

§         Vizite (Facultatea de Mecanică / Centrul INCESA) / Ateliere ale creației studențești

*       VINERI, 14 iulie 2017 — SALA ALBASTRA A UNIVERSITĂȚII (A.I.Cuza, nr. 13)

§      Decernare titlu de  Doctor Honoris Causa

În vara anului 1977, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 207 din 12 iulie, în cadrul Universităţii din Craiova a fost înființată Facultatea de Mecanică. Pe parcursul existenţei sale, entitatea noastră a cunoscut o evoluţie continuă, concretizată în diversificarea ofertei educaţionale, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, creşterea numerică şi calitativă a corpului didactic și a numărului de studenţi.

 Astfel, la ceas aniversar, răspunzând cerințelor unui învățământ superior modern, în instituția noastră există specializări de anvergură care se constituie într-un sistem educațional integrat (licență – masterat – doctorat), caracterizat prin flexibilitate şi profesionalism, având un impact remarcabil pe piața muncii, acoperind domenii de studii în: Ingineria Autovehiculelor, Inginerie Industrială, Ingineria Transporturilor, Inginerie Civilă, Ingineria Mediului, Inginerie Marină și Navigație, Inginerie și Management, respectiv Ingineria Materialelor.

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei

"Este o dată pe care clubul a avansat-o, este dorința lor. Să nu uităm că au mai fost date, și cu 29, și cu 24, și cu 25, dar nu sunt o certitudine" - Mihail Genoiu, primarul Craiovei 

© Copyright 2008 - 2018 Lupa. Toate drepturile rezervate.