Învăţământ
Studenții UCV în vizită de studiu

35 de studenți ai Universității din Craiova, incluși în proiectul "Student antreprenor" în cadrul Facultăţilor de Ştiinţe şi Inginerie (POCU/379/6/21/125094), proiect co-finanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2021, au mers în vizită de studiu la Uzina de Hidrocentrale Ciunget - UHE Dorin Pavel ṣi Continental Automotive Systems Sibiu, în perioada 22-23 iulie 2021. 

Cinci dintre studenți au participat și la un interviu organizat de Continental Automotive Systems, cu ocazia vizitei.  

Excursia de studiu a fost finanțată în cadrul proiectului și a avut drept scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale SGT, dar ṣi contactul ṣi familiarizarea studenților cu cele mai noi tehnologii şi practici din domeniile fascinante ale producerii energiei curate ṣi industriei auto. Obiectivul   general   al   proiectului   îl   reprezintă   creşterea   numărului   de   absolvenți   de învăţământ superior din domenii de specializare inteligentă aferente facultăţilor de Științe şi Inginerie,   proveniți   din   medii  defavorizate,   prin   măsuri   active   (consiliere,   programe antreprenoriale,  creșterea   competenţelor   profesionale   ale   cadrelor   didactice   universitare, acordarea de burse, interacţiunea activă cu partenerii sociali din mediul economic). Proiectul contribuie și la îmbunătățirea bazei logistice a Universității din Craiova

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.