Sport
BNS cere Parlamentului să renunțe la prevederile legii care suspendă mai multe drepturi ale angajaților

Blocul Național Sindical cere Parlamentului României să elimine mai multe prevederi dintr-un proiect de lege care instituie suspendarea unor drepturi ale angajaților. 

 "Blocul Național Sindical condamnă atitudinea Guvernului României de a suspenda pe 
durata nelimitată o serie de drepturi ale lucrătorilor din România, așa cum sunt acestea specificate 
în Codul Muncii.
Cerem Parlamentului Românei să elimine în totalitate prevederile proiectului de lege
(privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19) ce 
instituie suspendarea unor drepturi ale lucrătorilor.
Lucrătorii sunt oricum foarte expuși în această perioadă, sănătatea lor și a familiilor lor este 
în mod direct și semnificativ influențată de măsurile de protecție dispuse de angajator la locul de 
muncă. 
În loc să instituie măsuri clare de protecție a sănătății la locul de muncă, Guvernul ajută 
angajatorii (implicit angajatorul stat) să dispună în mod discreționar de lucrători. 
Proiectul de act normativ în forma în care a fost trimis către Parlament, abrogă practic pe 
durata stării de alertă reglementări esențiale ale Codului Muncii, acordă drepturi disproporționate 
angajatorilor în raport cu salariații, afectează principiile privitoare la caracterul consensual și 
sinalagmatic al contractului de muncă, afectează în mod grav drepturi constituționale ale 
lucrătorilor precum dreptul la negocieri colective, dreptul la grevă, dreptul la acțiuni de protest. 
Prin acest proiect de lege Guvernul deschide poarta către numeroase abuzuri ale 
angajatorilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a modifica unilateral elemente esențiale ale 
contractului de muncă, ca de exemplu: timpul de muncă, durata muncii, modul de organizare a 
muncii, felul și locul muncii, obligarea la activități suplimentare față de cele prevăzute în fișa 
postului, etc.
De asemenea, prin propunerea sa, Guvernul experimentează săptămâna de lucru la 54 de 
ore, o inițiativă nemaivăzută din 1919 (când a fost adoptată Convenția OIM nr.1 privind durata 
muncii) și până astăzi. 
Apreciem că pentru interesul și protecția sănătății lucrătorilor astfel de modificări ale 
raportului de muncă se pot face doar cu acordul organizației sindicale sau acordul individual al 
fiecărui salariat.

Tot prin acest proiect de act normativ Guvernul nu se sfiește să propună încălcarea unor 
drepturi reglementate de Constituția României cum ar fi: art.41, alin.(3) – privind durata medie a 
timpului de muncă; art.41, alin.(5) – privind dreptul la negocieri colective în materie de muncă;
art.43 – privind dreptul lucrătorilor la acțiuni colective de protejare a drepturilor lor; art.39 –
privind libertatea întrunirilor, dar si drepturi civile esențiale ale omului, cum ar fi caracterul 
consensual al contractului de muncă.
Guvernul dorește să transforme în fapt starea de alertă într-o veritabilă stare de urgență, 
deși Constituția nu reglementează, în rândul măsurilor excepționale ce pot fi instituite conform 
art.93, o astfel de instituție juridică. Art.93 din Constituție recunoaște drept măsuri constituționale, 
care pot justifica limitări temporare ale drepturilor cetățenilor, doar starea de urgență și starea de 
asediu, astfel că în reglementarea stării de alertă nu putem fi de acord cu renunțarea la drepturi 
esențiale ale lucrătorilor reglementate de Codul muncii și de Convențiile și Directivele pe care 
România le-a ratificat și care sunt parte a dreptului intern. 
În concluzie Guvernul, prin starea de alertă pe care o reglementează, propune restricții ale 
drepturilor lucrătorilor mai dure și mai grave decât cele impuse prin Decretele Președintelui 
României privitoare la starea de urgență. 
Ne întrebăm cum se preocupă Guvernul de sănătatea lucrătorilor, în condițiile în care pe 
perioadă nedeterminată instituie încălcări ale Convențiilor OIM, ale Directivelor Europene sau ale 
acordurilor internaționale a căror consecință este vulnerabilizarea salariaților afectați, respectiv 
capacitatea de refacere a organismului si slăbirea imunității acestora.
Nu există nici un fel de justificare ca pe perioadă nedeterminată să se interzică demisia în 
sistemul sanitar, sistemul de asistență socială sau sistemul de apărare, ordine publică și securitatea 
socială. 
Starea specială în care ne aflăm nu justifică transformarea lucrătorilor în sclavi la dispoziția 
angajatorilor publici sau privați! 
FACEM APEL la toate partidele politice reprezentate în Parlament să blocheze 
inițiativa Guvernului de a bulversa complet relațiile de muncă și să elimine din proiectul de 
lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -
19 referitoare la relațiile de muncă!!!", se arată într-un comunicat BNS. 

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.