Cultură
Craiovenii sunt așteptați la Noaptea Muzeelor

Evenimentul european Noaptea Muzeelor se vadesfășura la Craiova, la Muzeul Olteniei, sâmbătă, 12 iunie 2021, în intervalul orar 18.00-01.00.

Cu această ocazie, publicul vizitator va beneficia de acces gratuit în toate cele trei locații expoziționaleale muzeului: Secția de Istorie-Arheologie (str. Madona Dudu, nr.14), Secția de Ștințele Naturii (str. Popa Șapcă, nr.8, Secția de Etnografie- Casa Băniei(str.Matei Basarab, nr.16).

Publicul este invitat să descopere expozițiile într-un mod inedit, printr-o plimbare de neuitat în Istoriași Cultura Craiovei. Sunt expoziţii-semnal, traseetematice, tururi ghidate de-a lungul a secole de evoluţie ştiinţifică, istorică, etnografică, discursulmuzeografic punând în discuţie un dialog integrat ceinclude recuperarea unui parcurs creativ al elementelor identitare româneşti ca oglindărevelatoare.

Iniţiată de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa și patronată în prezent de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), Noaptea Muzeelor este un eveniment de succes european desfăşurat la nivelinternațional, în contextul căruia mii de muzee şiinstituţii culturale din Europa își aprind luminile și îșideschid porțile în aceeași noapte. 

Ineditul editiei din acest an îl constituie soluțiileinovatoare oferite de către Muzeul Olteniei înaccesibilizarea și promovarea modernă a patrimoniului cultural gestionat de către cele treisecții, respectiv: o hologramă, 3 asistenți virtuali și 3 totemuri interactive ce sporesc interactivitatea cu publicul și, implicit, crește atenția și interesul pentrumuzeu.

Implementarea tehnologiilor modernemenționate au fost adoptate ca și necesitate pentrudepășirea limitărilor de acces și mobilitate așa cum le-am resimțit în timpul pandemiei de coronavirus dar și ca modernizare a acestui tip de conținut ce esteastăzi agreat de publicul larg - oameni care-l descoperă, înțeleg, iubesc și îl promovează! 

Secţia de Etnografie (Casa Băniei), important monument de arhitectură medievală şi, deopotrivă, cea mai veche construcţie civilă din Craiova – vaprezenta publicului vizitator două expoziţiipermanente:

Ritmurile vieţii

Este o expunere care vorbeşte, în primul rând, despreexistenţa şi raporturile omului tradiţional cu spaţiul şitimpul. Ritualul nunţii este şi el prezent în expoziţie, însoţit de artefacte religioase dar şi de meşteșuguritradiţionale specifice Olteniei: olăritul, cojocăritul, ţesutul.

Facerea pâinii

Expoziţia este de fapt o reprezentare specifică a vechii culturi a grâului din Oltenia. Sunt prezentate, în felul acesta, câteva operaţii specifice ale cultivăriigrâului exemplificate cu piese de patrimoniu de valoare. Vatra, locul unde se prepară pâinea cea de toate zilele, este si ea prezentă în expoziție.

Expoziția temporară „Cămașa cu altiță din patrimoniul Muzeului Olteniei Craiova- Mărturie Istorică și marcă identitară” ce aduce în lumina reflectoarelor 200 de ii - obiecte de patrimoniu, dintre care majoritatea cămăși cu altiță provenite înprincipal din arealul etnografic al Olteniei, dar nu numai căci una dintre piesele spectaculoase aparținezonei Argeșului, fiind vorba despre o cămașă de la sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX, intrată în patrimoniul Secției de Etnografie în anii 1950. 

La Secția de Științele Naturii pot fi vizionateexpoziţii ample cu tematici științifice variate șicomplexe, realizate cu mijloace muzeotehnicemoderne (butaforii, sisteme electronice, module luminoase ș.a.):

Expoziție temporară “Pești marini și oceanici din patrimoniul Secției de Științele Naturii” scopulexpoziţiei fiind de etalare a unor obiecte din Colecțiade ihtiologie a muzeului care conservă speciispectaculoase de pești atât ca înfățișare, cât  șicomportament: căluţului de mare, scorpiei de mare, peştele geamantan, remona, rechinul, precum şipeştele pescar.

Oltenia – Terra fossilis

Periplul muzeal continuă cu o expunere care cuprinde cele mai reprezentative fosile proveniteexclusiv din teritoriul actual al Olteniei, cu valoareştiinţifică deosebită şi relevante pentrupaleodiversitatea regiunii. Reconstituirile scheleticeale unui urs de peșteră cu vârsta de circa 30.000 de ani sau ale unui mamut cu vârsta de circa 1,6 milioane de ani sunt doar două dintre puncteleatractive ale acestei expoziții.

Condiţiile fizico-geografice şi ecosistemele Olteniei, Colecţia de minerale şi roci

La etaj sunt amenajate două expoziții care oferăpublicului vizitator posibilitatea consolidării şi/saudiversificării cunoştinţelor de bio-ecologie, geografieşi geologie.

Din cuprinsul expoziţiei: aspecte vizândsistematica şi biologia celor mai importante ordine de mamifere, răspândirea lor zoogeografică, diversitatealor şi curiozităţi despre mamifere.

 

Universul şi Sistemul nostru Solar

Ultimul nivel este dedicat unei expoziții care facilitează vizitatorilor, cunoașterea spațiului cosmic.

Scopul expoziţiei este de a face cunoscută colecţia de mamifere care conservă piese valoroase de o deosebită importanţă ştiinţifică.

Promovarea și valorizarea patrimoniuluiremarcabil deținut de Secția Istorie-Arheologie se va face prin cele trei expoziții permanente: OlteniaPreistorică, Redescoperă Istoria și OlteniaRediviva.

Spațiile expoziționale grupate sub genericulOltenia Preistorică reprezintă un periplu prinpreistoria spațiului geografic delimitat de Carpați, Dunăre și Olt, începând din Epoca Paleolitică, de-a lungul Epocii Neolitice şi până în Epoca Bronzului, oferind vizitatorilor artefacte istorice de o importanțădeosebită.

Amenajată la parterul imobilului, ExpozițiaRedescoperă Istoria redă atmosfera istorică a Antichității și a Evului Mediu din Oltenia, printr-un discurs muzeistic care se ridică cu adevărat la standarde europene, în timp ce Expoziția OlteniaRediviva prezintă istoria regiunii Oltenia, raportată la perioada cuprinsă între Evul Mediu târziu și secolulal XX-lea. Expozițiile, prin tematică şi modul de expunere, sunt realizate într-o manieră modernă, accesibilă diferitelor categorii de vizitatori, și îşipropun să provoace la dialog şi interactivitatevizitatorii.

Pentru siguranța dumneavoastră și a personaluluimuzeului, vă rugăm să respectați regulile de vizitareagreate la nivelul spațiilor culturale, stabilite înconformitate cu reglementările privind prevenireainfectării cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Astfel, în cadrul expozițiilor permanente ale muzeului se pot afla, simultan, un număr limitat de vizitatori, din acest motiv, accesul vizitatorilor înincinta muzeului se va efectua controlat și gradual, îngrup de maxim 10 persoane, la o frecvență de intrarede10 minute.

Pe toată durata vizitei, publicul este rugat sărespecte instrucțiunile personalului muzeului, sărespecte fluxul unitar de vizitare și să poarteregulamentar măștile de protecție!

De asemenea, accesul în cadrul Planetariumuluide la Secția de Științele Naturii va fi permis la un nivel de 70% grad de ocupare a sălii, conform reglementărilor legale, adică un număr maxim de 18 persoane. 

​Manifestarea este sprijinită, la Craiova, de cătreConsiliul Judeţean Dolj. Participarea la toate acesteevenimente este gratuită.

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.