Economie
6.92 % rata şomajului la Dolj, înregistrată în luna august 2019

La sfârșitul lunii august 2019, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 6,92 %, cu 0,06 procente mai mare decât cea din luna anterioară şi cu 0,75 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiaşi luni a anului 2018.

Tendinţa uşor ascendenta a ratei şomajului comparativ cu luna anterioară a fost influenţată de înregistrarea absolvenţilor instituţiilor de învăţământ în evidenţele AJOFM Dolj. Din totalul de 18.392 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,2.046 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 16.346 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.672  șomeri provin din mediul rural și 2.720 sunt din mediul urban. Șomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (37.1%), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial 27.7%), iar 22.6% au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.3 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2.3%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 11.069 persoane foarte greu ocupabile, 6.248 greu ocupabile,683 mediu ocupabile, iar 392 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Cât face 2+34?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.