Economie
Doljul, pe locul opt în România la capitolul exporturi de bunuri

Exporturile de bunuri au înregistrat o creştere, în primele cinci luni ale lui 2018, cu 96,7% mai mare decât perioada similară a anului trecut, atingând o valoare de 1.072.445.000 euro.

Exporturile situează judeţul Dolj pe locul opt pe ţară, volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj deţinând 3,8% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 95,7% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de 4,3%. În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 96,3% din total exporturi. Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de „Mijloace de transport” cu 69,4% înregistrând o creştere cu 163,9% faţă de perioada 1 ianuarie -31 mai 2017. În această secţiune o pondere importantă o întâlnim la “Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată” cu 99,1% în cadrul secţiunii şi cu 68,8% în total exporturi. Faţă de perioada similară a anului trecut se observă o creştere a acestora cu 461.147.000 euro (+166,8%). Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile” cu 17,7%. Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 4,0% din total exporturi şi au scăzut cu 8.470.000 euro faţă de perioada 01.01.-31.05.2017.  În cadrul acestei secţiuni exporturile de “Cereale” au însumat 42.136.000 euro ceea ce reprezintă 98,3% din totalul secţiunii şi 3,9% din total exporturi, iar cele de „Cafea, ceai, mate şi mirodenii”, „Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare” şi “Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau medicinale” au fost de 739.000 euro (1,7% din total secţiune şi sub 0,1% din totalul exporturilor). În perioada 01.01.-31.05.2017 ponderea cea mai mare au înregistrat-o exporturile de “Cereale” cu 98,3%, urmate de “Seminţe şi fructe oleaginoase, seminţe şi fructe diverse, plante industriale sau medicinale” cu 1,1%.O pondere mai mică deţin secţiunile: ”Materii textile şi articole din acestea” care ocupă locul al IV-lea cu aproximativ 2,7% şi “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea” care ocupă locul al V-lea cu 2,5%. Exporturile din secţiunea “Materii textile şi articole din acestea” au scăzut cu 840.000 euro faţă de perioada 01.01.-31.05.2017. Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (25,2%), Germania (19,8%), Marea Britanie (17,7%), Franţa (7,8%), Spania (4,4%) şi Egipt (3,1%).

La ce ora se bea ceaiul de la ora 5?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.