Economie
S-a lansat Registrul electronic de evidență a contractelor de internship

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a anunțat lansarea Registrului electronic de evidenţă a contractelor de internship. Registrul înfiinţat şi gestionat de ANOFM ţine evidenţa tuturor contractelor de internship iar organizaţiile-gazdă (persoane juridice la care internii desfăşoară activităţi specifice, în baza contractelor de internship) au obligația de a inregistra în acest portal toate contractele de intership încheiate.

Registrul electronic de evidență a contractelor de internship a fost lansat și poate fi accesat la adresa https://www.internship.anofm.ro. Persoanele juridice la care internii desfășoară activități specifice de intership au obligația să inregistreze în acest portal toate contractele încheiate. Accesul la registrul electronic se face pe bază de parolă proprie, utilizată cu titlu gratuit. La aceeaşi adresă pot fi consultate și instrucţiunile de utilizare. Potrivit Legii nr.176/2018, anterior începerii activității de internship, organizațiile-gazdă vor completa și transmite datele din contracte în registrul de evidență al acestora. Orice modificare privind datele de identificare ale organizației-gazdă sau cu privire la contractul de internship se va opera în registrul de evidență în termen de trei zile lucrătoare de la data apariției situației ce a impus modificarea. Neînregistrarea contractelor de internship în registrul de evidență electronic și netransmiterea datelor și informațiilor din contractul de internship constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei. Acest program se adresează persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani şi se derulează pe o perioadă limitată de timp în cadrul unei organizaţii-gazdă. Scopul desfăşurării acestei activităţi îl reprezintă aprofundarea cunoştinţelor teoretice ale internului, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.